.

  

ÁROP 1.A.5 2013

ÁROP-1.A.5-2013 önkormányzati szervezetfejlesztés projekt referenciák

A 2013. január elsején hatályba lépő közigazgatási reform által járási rendszer került kialakításra Magyarországon. Hatásai alapvető változásokat hoztak az önkormányzati rendszer működésében is, amelyek indokolttá tették a szervezetrendszer felülvizsgálatát, és szükség szerinti átalakítását.

A TMSZK Nonprofit Kft. három önkormányzat számára nyújtott szervezetfejlesztési szolgáltatásokat a „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára ÁROP-1.A.5-2013-2013” című pályázat keretében. A Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, Kiskunmajsa Város Önkormányzata és Bácsalmás Város Önkormányzata számára nyújtott szolgáltatásokat felölelő projektek alapvető célja ezen átalakulások megkönnyítése volt annak érdekében, hogy az adott Önkormányzat feladatait teljes körűen, költségtakarékosan és hatékonyan lássa el.

A projektekben elvégzendő feladatokat, beavatkozási területeket a következő, a változtatási helyzetet jól körülhatároló szempontok határozták meg:

 • A járási hivatalok megalakulása: a jogszabályi változások az önkormányzatok szervezeti felépítését, feladat- és hatáskörét, valamint illetékességi területét is érintették, mindez ingó és ingatlan vagyonelemek, valamint a feladatköröket ellátó közszolgálati jogviszonyban álló munkavállalók átadását is jelentette.
 • A helyi önkormányzatok településüzemeltetési közszolgáltatási feladatai erősödnek, valamint olyan új kötelező feladatokat határoz meg a helyi önkormányzat számára a jogalkotó, mely új kihívások elé állítja az Önkormányzatot.
 • Nagyon jelentős változás, hogy a helyi önkormányzatoknak csak az óvodai nevelésről kell kötelezően gondoskodniuk, az alapfokú és középfokú oktatás állami feladat lett.
 • A gazdálkodási és finanszírozási szabályok gyökeres átalakulása is megfigyelhető, feladat alapú finanszírozás került bevezetésre.

A fenti változtatási helyzetre a projektek keretein belül olyan tanácsadói, szakértői tevékenység elvégzése volt a feladatunk, amely eredményesen elősegítette a következő célok elérését:

 • az önkormányzati működés hatékonyságának növelése,
 • a szervezettebb és hatékonyabb feladatellátás megalapozása,
 • a költségek csökkentése,
 • a közszolgáltatás nyújtás minőségének javítása.

A fenti célok elérése érdekében a Magyary program által meghatározott beavatkozási területeken végeztük el a tanácsadói tevékenységet, mindegyik területen eredménytermékként értékelő / elemző tanulmányokat készítettünk:

 • Korábbi ÁROP pályázat eredményeinek felülvizsgálata,
 • Támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata,
 • Humán erőforrás kapacitásgazdálkodás felülvizsgálata,
 • Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata,
 • A költségcsökkentési, hatékonyság növelési stratégia kidolgozása,
 • Feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása,
 • A közszolgáltatásokkal kapcsolatos lakossági elégedettség felmérése két alkalommal.

Az értékelő / elemző tanulmányokon kívül fontos eredménytermékei a projektnek a megváltozott jogszabályi környezetekhez illeszkedő új belső szabályzatok – információ biztonsági szabályzat, honlap menedzsment szabályzat, közzétételi szabályzat -, amelyeket elkészítettünk.

A fenti feladatok ellátásához folyamatos projekt menedzsment és projekt minőségmenedzsment szolgáltatást is nyújtottunk.

A projektek megvalósítási időszaka: 2014.01.15 – 2014.11.30

Megjelent: 2189 alkalommal
Scroll to top