.

  

Küldetésünk

A Társadalomfejlesztési Módszertani és Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. küldetése, hogy szakmai-módszertani központként segítséget nyújtson együttműködő partnereinek főként a megváltozott munkaképességű munkavállalók humánerőforrás kompetenciáinak fejlesztéseihez, valamint munkaerő-piaci tranzitálásának támogatásához.

Mindannyiunk közös célja, hogy

 • Legyen minden dolgozni akaró megváltozott munkaképességű munkavállalónak értékes, megbecsült munkája.
 • Őrizze meg fizikai és mentális egészségét egész élete folyamán.
 • Rendelkezzen korszerű tudással, hogy a tapasztalataiban rejlő értékeket legjobban ki tudja aknázni – az élethosszig tartó tanulás és képzés segítségével.
 • Vehessen részt aktívan a társadalmi folyamatok alakításában és döntéseiben.
 • A gyakorlati tapasztalataiból adódó előnyök felhasználását a társadalmi-gazdasági környezet a lehető legjobban támogassa.

Programunk

Az elmúlt évtizedekben világszerte folytatott kutatások eredménye szerint a megváltozott munkaképességű emberek társadalmi, gazdasági és szociális integrációjának hatásait az alábbi három célterület komplex, integrált fejlesztésével lehet elérni.

 • Munka világa: A fejlesztési modellben az elsődleges terület a munka világa. Cél az, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók bekerüljenek, és minél tovább maradjanak foglalkoztatásban, elősegítve saját életminőségük fenntartását, és a társadalmi célok elérését.
 • Egészség: Fontos alapfeltétele a programnak a munkaképesség fenntartása. Megfelelő munkaképesség nélkül nincs munka, a munka hiányában pedig hamar megkezdődik a mentális és fizikai leépülés. Cél, hogy mindenki minél tovább egészséges legyen.
 • Tudás: A modern társadalmakban az egész életen át tartó tanulás alapkövetelmény. Tudomásul kell venni, hogy a versenyképesség fenntartása folyamatos tanulást igényel. Ez nemcsak a szakmai ismereteket jelenti, hanem képességek, készségek folyamatos fejlesztését, mint az informatikai, nyelvi, kommunikációs képességek, a csoportban való dolgozni tudás, az elkötelezettség a célok megvalósítása.

A három terület egymással összefügg, fejlesztésük csak rendszerszemléletben lehetséges. Az elmúlt években kidolgozott programunk segítségével mindhárom célterület egyszerre, egy időben érhető el.

A fejlett országokban az elmúlt évtizedekben végrehajtott intézkedések alapján az alábbi beavatkozási területeken érhető el a legmagasabb fejlesztő hatás.

Kommunikáció

Csak abban az esetben lehet sikeres bármiféle beavatkozás, ha azt a részt vevők és érintettek ismerik, megértik és elfogadják. A kellő információ eljuttatása a megfelelő célcsoportokhoz a legfontosabb része a tevékenységeknek. A külső (az érintettek számára szolgáló) és a belső (a projektet megvalósító) információs csatornák meghatározása mellett a célcsoportoknak szolgáló üzenetek pontos megfogalmazása segíti a sikeres megvalósítást.

Szabályozás

Az igazgatási gyakorlatban a célok elérésének fontos eszköze a szabályozás. A megfelelő szabályozok megalkotásával a folyamatos működés feltételei biztosíthatók.

Kutatás-fejlesztés

Bár számos tényt és folyamatot ismerünk, sok kutatásra van szükség ahhoz, hogy a kellő ismeretek birtokában a lehető legpontosabban kijelölhessük a szükséges akciókat. A kutatási eredmények felhasználása mellett szükség van a fejlesztési folyamatok kipróbálására, a legjobb gyakorlat modellek kísérleti bevezetésére.

Intézkedések, programok

A megfelelő kutatási eredményekre épülő kipróbált eszközök bevezetésre kerülhetnek, mint intézkedések, az önkormányzat által vezetett vagy segített programok.

Együttműködés

Mivel a probléma komplex, a sikerek eléréséhez szükség van a társadalom minden tagjának és érdekcsoportjának az együttműködésére. Jelen pillanatban is számos állami intézmény, önkormányzat, civil szervezet, munkáltató szervezet, érdekképviselet foglalkozik ezzel a problémával. A hatékonyságot és sikerességet jelentősen javítja, ha ezek egymással együttműködve képesek megsokszorozni az eredményeket.

Szakmai és Módszertani Központ

A Társadalomfejlesztési Módszertani és Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. szakmai és módszertani segítséget nyújt főként a megváltozott munkaképességű munkavállalóknak, a munkáltatóknak, az állami szervezeteknek és intézményeknek, az önkormányzatoknak, az adott területen segítő civil szervezeteknek az alábbi területeken:

 • Összefogás elősegítése a megváltozott munkaképességű munkavállaló magyar állampolgárok foglalkoztatásának növeléséért.
 • Az megváltozott munkaképességű emberek tudásának, tapasztalatának, és teljesítőképességének hasznosítása a gazdaság és a társadalom számára, a szolidaritás elősegítését szolgáló projektek kidolgozása, mentoring rendszerek szakszerű bevezetésének támogatása.
 • A társadalmi partnerségre (a munkáltatók és a munkavállalók szervezeteire, és non-profit szervezetekre, egészségügyi ellátókra, kutató- és fejlesztő intézményekre, karitatív és egyéb civil szervezetekre) építve az érintett célcsoportok jobb együttműködésének létrehozása, fejlesztése.
 • A megfelelő jogi, gazdasági, szociális környezet kialakításában való közreműködés.
 • A megváltozott munkaképességű munkavállalók speciális igényeit figyelembe vevő képzési és továbbképzési rendszerek kidolgozása és szervezésének segítése.
 • A kidolgozott projektek megvalósítását lehetővé tevő pályázati források felderítése, a kapcsolódó pályázatok elkészítése, menedzsmentje.
 • Tudásbázis és tudásmenedzsment hálózat létrehozása és működtetése e területen.
 • Az információk elektronikus formában történő gyűjtése és terjesztése a világhálón keresztül.
 • Az érintettek foglalkoztatásának fejlesztése érdekében szervezési- és tájékoztatómunka végzése, egyéb, mindezzel összefüggő programok, tevékenységek integrálása, koordinálása.
 • A projektek végrehajtása, magas szintű projekt menedzsment biztosítása.
 • Szakértői támogatás, tanácsadói szolgáltatások biztosítása, minőségbiztosítási feladatok ellátása a partnerek számára.

Önkormányzatokat támogató szakmai programjaink

 • Egyéni és csoportos kompetenciafejlesztés vezetők és beosztottak számára.
 • Belső kommunikáció és együttműködések fejlesztése (tréning, coaching formájában).
 • Modern közigazgatási alapok – hatékonyságnövelő tréning polgármesterek, alpolgármesterek és jegyzők számára.
 • Üzleti modellek a sikeres önkormányzati működés érdekében! (3x2 napos bentlakásos tréning).
 • Felkészülés az önkormányzati választásokra, avagy a sikeres vezetői kommunikációk ismérvei.
 • EGYÜTT A TELEPÜLÉSÜNKÉRT! – településre szabott 1 napos rekreációs program.
 • HOGYAN LEGYÜNK SIKERESEK? – a településen élő vállalkozok és civil szervezetek felkészítése az Európai Unió-s források lehívására, valamint a hatékony gazdasági működéshez szükséges ismeretek átadása workshop-ok formájában. Az időtartamát létszám függvényében határozzuk meg.
 • Az adott térséghez és településhez illeszkedő munkaerő-piaci stratégia kidolgozása, valamint a megvalósításhoz szükséges eszközrendszer feltérképezése és implementációja a helyi folyamatokba.
Megjelent: 1591 alkalommal Utoljára frissítve: 2015. december 10., csütörtök 11:00
Scroll to top